Shipping
För dig som har tröttnat på våra vatten här hemma eller vill ta hem din båt från en annan kontinent på ett, för båten, skonsamt sätt i jämförelse med att segla/köra i sjön tar jag hand om hela transportkedjan. Jag hämtar din båt i hemmahamnen och transporterar den till hamnen där den skall lastas på ett större fraktfartyg. Jag ombesörjer lastning ihop med personal ifrån rederiet, tar emot vid framkomst samt lossar och transporterar båten till anvisad hamn. Jag sköter all pappershantering i samband med transporten.

Båtstorlekar från 35 fot och uppåt.

Shipping
Hem
Projektledning
Leverans/Segling
Besiktning
Shipping
Skeppare
Starthjälp


Svenska English